Vytlačiť

Jednoduché účtovníctvo

Poskytujeme full servisové spracovanie jednoduchého účtovníctva externou formou.
- klient má jedinú povinnosť -poskytnúť v dohodnutom termíne všetky doklady.

Naše služby v oblasti jednoduchého účtovníctva zahŕňajú:

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva podľa zákona o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov ( Postupy účtovania, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, obchodný zákonník a ďalšie predpisy .....)
 • Analýza aktuálneho účtovného systému
 • Reporting podľa požiadaviek zákazníka - minimálne informácie o stave pohľadávok a záväzkov, hospodársky výsledok
 • Peňažný denník
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr - kniha pohľadávok a záväzkov
 • Pokladničná kniha
 • Interné doklady
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kniha jázd
 • Vypracovanie cestovných príkazov
 • Cestovné náhrady - výpočet a účtovanie
 • Daň z motorových vozidiel - ohlasovacia povinnosť + priznanie

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Vypracovanie odpisových plánov
 • Daňové odpisy majetku
 • Účtovné odpisy majetku
 • Vypracovanie interných smerníc pre majetok

Daň z pridanej hodnoty

 • Evidencia DPH podľa zákona o DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie kontrolného výkazu k DPH
 • Vypracovanie súhrnného výkazu
 • Vypracovanie žiadosti o vrátenie dane zaplatenej v zahraničí
 • Elektronické podávanie daňových priznaní formou zaručeného elektronického podpisu
 • Priznanie DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu

Účtovná závierka + daňové priznanie

Ročná účtovná závierka - zostavenie účtovných výkazov ( výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch )
Daňové priznanie k dani z príjmov - vypracovanie pokladov

Social

Facebook
Google+

Podpora zákazníkom

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

0910788103 / 0911929008

Online podpora na Profirms.sk