Vytlačiť

Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme full servisové spracovanie podvojného účtovníctva externou formou.

Možnosti spolupráce:

1) U zákazníka : pracovník našej spoločnosti v dohodnutom čase prichádza do Vašej spoločnosti a spracuje účtovníctvo .

 • doklady sa neprenášajú a zostávajú po celý čas u zákazníka
 • využitie účtovného a fakturačného systému klienta
 • fyzická prítomnosť nášho pracovníka prináša lepšiu komunikáciu a znalosť klienta priamo na mieste

2) U nás : klient doručí účtovné doklady mesačne prípadne kvartálne do sídla našej spoločnosti ( v prípade potreby si pre ne vieme prísť ).

 • poskytujeme možnosť archivácie dokladov
 • účtovné databázy sú uložené a zálohované na našom serveri
 • v prípade potreby vieme z dokladov promptne poskytnúť požadované informácie

3) Kombinácia oboch foriem:

 • pracovník prichádza ku klientovi v dohodnutom čase
 • časť spracovania prebieha na diaľku cez vzdialenú plochu alebo inú formu vzdialeného pripojenia do systému zákazníka
 • výhodou je možnosť kedykoľvek vstupovať do účtovníctva a riešiť požiadavky zákazníka
 • podpora na diaľku prostredníctvom vzdialeného prístupu

Naše služby v oblasti podvojného účtovníctva zahŕňajú:

 • Vedenie podvojného účtovníctva podľa zákona o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov ( Postupy účtovania, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, obchodný zákonník a ďalšie predpisy .....)
 • Vypracovanie účtovného rozvrhu
 • Analýza aktuálneho účtovného systému
 • Reporting podľa požiadaviek zákazníka -  minimálne informácie o stave pohľadávok a záväzkov, hospodársky výsledok
 • Účtovné knihy - hlavná kniha, účtovný denník
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr - kniha pohľadávok a záväzkov
 • Pokladničná kniha
 • Interné doklady
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kniha jázd
 • Vypracovanie cestovných príkazov
 • Cestovné náhrady - výpočet a účtovanie
 • Daň z motorových vozidiel - ohlasovacia povinnosť + priznanie

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Vypracovanie odpisových plánov
 • Daňové odpisy majetku
 • Účtovné odpisy majetku
 • Vypracovanie interných smerníc pre majetok

Daň z pridanej hodnoty

 • Evidencia DPH podľa zákona o DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie kontrolného výkazu k DPH
 • Vypracovanie žiadosti o vrátenie dane zaplatenej v zahraničí
 • Vypracovanie súhrnného výkazu
 • Elektronické podávanie daňových priznaní formou zaručeného elektronického podpisu

Účtovná závierka + daňové priznanie:

 • Ročná účtovná závierka - zostavenie účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov - vypracovanie pokladov
 • Vypracovanie výročnej správy
 • Vklad účtovnej závierky do zbierky listín

Social

Facebook
Google+

Podpora zákazníkom

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

0910788103 / 0911929008

Online podpora na Profirms.sk