Vytlačiť

Účtovné a ekonomické služby

Účtovníctvo nie je len evidencia, je to nástroj na efektívnu správu financií....Vieme ako !


Čo zabezpečujeme a prinášame?

 • Poradenstvo – prevencia
  Financujeme službu, ktorá Vám umožní poradiť sa s účtovným a daňovým poradcom telefonicky, osobne alebo písomne a zabrániť tak problémom s DÚ.
 • Poradenstvo – analýza
  Financujeme službu, pri ktorej Vám účtovný a daňový poradca vykoná detailnú analýzu a navrhne možnosti riešenia.
 • Poradenstvo – riešenie
  Financujeme službu, pri ktorej Vám dáme najlepšie podmienky na trhu spomedzi účtovných a spracovateľských firiem.

 

Čo zabezpečujeme a garantujeme ?

  • ON LINE účtovníctvo bezplatne - software v cene našich služieb
  • zálohovanie účtovníctva bezplatne
  • časovo neobmedzené poradenstvo bezplatne
  • finančný účtovný audit bezplatne
  • prenesenie právnej zodpovednosti - plná záruka za nami poskytované služby
  • sme lacnejší ako zamestnanec
  • nemusíte platiť za školenia a vzdelávanie účtovníkov a personalistov
  • neustále sa meniace predpisy monitorujeme za Vás
  • so spracovaním účtovníctva nemáte žiadne starosti
  • doklady od Vás prevezmeme a vrátime Vám ich spracované
  • zabezpečujeme komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami
  • spracujeme podklady pre Váš investičný zámer – úver
  • daňová a odvodová optimalizácia
  • daňové raje a zakladanie spoločností na kľúč
  • individuálny prístup, profesionalita a diskrétnosť
  • logické a funkčné prepojenie služieb:
  • audit existujúcich úverových a poistných zmlúv bezplatne
  • refinancovanie existujúcich úver za lepších podmienok
  • analýza investičného zámeru finančným odborníkom bezplatne
  • príprava podkladov pre úverový rámec bezplatne
  • prieskum trhu, vytipovanie vhodného partnera spomedzi finančných inštitúcií bezplatne
  • vyjednanie najlepších podmienok na trhu spomedzi bánk a poisťovní bezplatne
  • návrh riešenia poistnej ochrany a dohľad nad likvidáciou škôd bezplatne
  • ekonomická a právna ochrana Vašej firmy a investícií
  • riešenie pre zhodnotenie finančného kapitálu, analýza a návrh riešenia bezplatne
  • Euro fondy na kľuč - analýza a návrh čerpania bezplatne 
  • VIP finančné a investičné produkty pre majiteľov a manažérov firiem
  • poistky, ktoré zabezpečia Váš podnik, alebo výrobu
  • podnikateľské investičné a preklenovacie a kontokorentné  úvery s najvýhodnejšími podmienkami na trhu
  • benefity pre Vašich zamestnancov- bezkonkurenčné podmienky na hypotékach
  • investovanie s know how do dlhopisových a akciových fondov
  • logické a funkčné prepojenie služieb:
  •  konzultácia a správnym špecialistom bezplatne
   právna špecializácia = odbornosť a rozsiahle skúsenosti
  • riešime všetky druhy práva
  •  preverenie Vašich obchodných zmlúv, návrhy zmlúv, pripomienkovanie, dodatkovanie = kvalitné obchodné zmluvy a upravené zmluvné vzťahy
  • preverovanie obchodného partnera pred uzavretím kontraktu
  • právne zastupovanie na obchodných rokovaniach, súdoch, sporoch...
  • nájdeme najvýhodnejšie možnosti konania = úspora času, nákladov a prevencia pochybenia
  • promptný prístup a pružnosť v jednaní
  • poradenstvo osobne, telefonicky aj mailom
  • právne služby, ktoré sú pripravené na Vaše každodenné potreby
  • korektné ceny - pracujeme rýchlo a dôkladne, čo eliminuje náklady na prípad
  • zaistenie , riadenie a vymáhanie pohľadávok - právna, účtovná a daňová problematika  
  • všetky formy vymáhania – súdne, rozhodcovský súd, mediatorské služby, mimosúdne vymáhanie
  • logické a funkčné prepojenie služieb:
  • konzultácie s IT odborníkom bezplatne
  • vyjednáme VIP podmienky u mobilných a fixných operátorov bezplatne
  • riešenia a know how ktoré zarábajú – web, eshop, emarketing – konzultácie bezplatne
  • návrhy optimalizácií, konsolidácií infraštruktúry a poplatkov =úspory nákladov
  • personálne zastúpenie pre IT riadenie projektu a obchodných vyjednávaniach s dodávateľmi
  • odstránenie problému získavania kvalifikovaných odborníkov
  • minimalizácia  zvyšujúcich sa nákladov na rozvoj, prevádzku a riadenie IT a telekom. služieb
  • udržanie kroku s rýchlo sa vyvíjajúcimi informačnými technológiami
  • prístup k technológiám a službám IT na svetovej úrovni
  • uvoľnenie personálnych a finančných zdrojov pre hlavné zameranie organizácie
  • flexibilita služieb informačných technológií podľa potrieb organizácie
  • nižšie náklady na funkčnú oblasť a zvýšenie konkurenčnej výhody
  • koordinácia a zabezpečenie kompatibility riešení subdodávateľov s prevzatím garancií
  • komplexná správa IT a TELCO – zvýšime Vašu konkurencieschopnosť
  • predaj HW a SW s inštaláciou v cene
  • kartelové nákupy a veľkoobchodné ceny
  • nadštandardná záručná a pozáručná starostlivosť
  • princíp rovnosti medzi zákazníkmi
  • garantovaná dostupnosť služieb –SLA
  • logické a funkčné prepojenie služieb:

Social

Facebook
Google+

Podpora zákazníkom

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

0910788103 / 0911929008

Online podpora na Profirms.sk